Saborea a lingua

Saborea a lingua é un blog para contaxiar o gusto polo galego

Outro pequeno paso para un galego máis noso: ‘sponsor’

0

Hoxe imos comentar o anglicismo sponsor, que se emprega frecuentemente en galego para referirse á persoa ou entidade que corre cos gastos dun equipo deportivo conseguindo a cambio publicidade.

En galego podemos evitar este estranxeirismo empregando o termo patrocinador.

Este é un pequeno paso máis para conseguir un galego máis noso.

 

E logo, que pensas?