Saborea a lingua

Saborea a lingua é un blog para contaxiar o gusto polo galego

O nome dos símbolos: & e #

0

En galego usamos frecuentemente símbolos aos que nomeamos ás veces con formas con formas propias e outras con termos importados. Hoxe imos falar de dous deles: & e #. Como lles chamamos na nosa lingua?

O primeiro deles (&) é unha alternativa gráfica da conxunción latina et (o noso e). Ten un uso relativamente frecuente en galego, sobre todo no ámbito informático e tecnolóxico. Para nomealo importouse con certo éxito o termo inglés amperstand, pero en galego debemos evitar o uso do estranxeirismo e empregar formas como et ou e comercial.

Ao segundo símbolo (#), moi empregado nas novas tecnoloxías, podemos denominalo en galego cos termos cadrado, díese, cancelo ou grade.

O Servizo de Normalización Lingüística ofrece neste artigo de Un idioma preciso todas as explicacións relativas a estes dous símbolos.

E logo, que pensas?