Tempada nova, horario novo

Logo das escolmas de verán da Avoa de Einstein retomamos a tempada efervescente con novo horario de emisión os mércores ás 24 horas (ou ás 0:00 horas dos xoves). Así estreamos a tempada o mércores 3 de outubro.