En modo gato de Schrödinger

En Efervesciencia nestas semanas estamos en modo gato de Schrödinger. Nin estamos nin deixamos de estar, ou ao mesmo tempo estamos sin estar. Cando se concretará este estado cuántico superposto en algo real? Cando abramos a caixa para saber se o gato está vivo ou morto. Iso será no mes de novembro. Se o gato está vivo volveremos en 2016 con enerxía e novidades como o primeiro concurso de tuingels.

Para facer máis agradable a agarda cada semana repescaremos contidos efervescentes en doses de ciencia sen contraindicacións.