Efer 493 (13-11-19): Cánnabis, temos dereito á felicidade química?

No mundo real, se existe un felicidade química, esta é o cánnabis. Nos últimos 20 anos o contido en principio activo, THC, do cánnabis consumido en España ten pasado do 5% ó 20 %. Iso quere dicir que un porro dos da agora equivale a fumarse 4 hai dúas décadas.
Pra coñecer o que di a ciencia sobre o consumo do cánnabis en nenos e adolescentes estaremos no II Congreso Internacional sobre Cannabis e os seus derivados: Saúde, educación e lei con Fernando Rodríguez Fonseca (Instituto de Investigaciones Biomédicas de Málaga) e Mª José Iglesias Fungueiriño (Psicóloga, Técnica de prevención de drogodependencias da Asociación Renacer de Ribeira).(27:24)
Conversamos “Baixo Cúpula” con Daniel Marín @eurekablog en como saír do pozo gravitatorio da terra (2:34)
A química analítica da USC en Lugo Gema Puertas emprega a espectroscopia para loitar contra unha fraude de ovos [SINC] (18:40)